Wójt Jacek Misztal podjął taką decyzję po tym, jak zawieszona dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego otrzymała dwukrotnie negatywną ocenę pracy.

Elżbieta Gonicka nie jest już dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie fot. Roman Wolek
Elżbieta Gonicka nie jest już dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie fot. Roman Wolek

     OCENA NEGATYWNA
     24 listopada wójt Jacek Misztal wydał zarządzenie w sprawie odwołania z tym dniem bez wypowiedzenia Elżbiety Gonickiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie. W uzasadnieniu poinformował, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje nauczyciela z tego stanowiska w razie ustalenia negatywnej oceny pracy. Organ prowadzący dokonał oceny pracy Elżbiety Gonickiej po zasięgnięciu opinii rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej.
     Przypomnijmy, że 23 sierpnia wójt najpierw zawiesił Elżbietę Gonicką w pełnieniu funkcji dyrektora. 22 listopada oceny pracy zawieszonej dyrektor ZS-P dokonał zespół powołany w tej sprawie przez wójta Jacka Misztala. Organ prowadzący szkołę wydał wcześniej ocenę negatywną co do pracy dyrektor ZS-P. Elżbieta Gonicka się jednak odwołała i wniosła o ponowne ustalenie oceny jej pracy.
     Oceny dokonał zespół, w skład którego weszli: Grzegorz Matkowski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, Joanna Borowicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Lidia Ogrodowicz - przedstawiciel rady rodziców ZS-P, Grażyna Jarek - doradca metodyczny języka polskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Katarzyna Łyko - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
     Większością głosów zespół oceniający podtrzymał ocenę negatywną dla zawieszonej dyrektor ZS-P w Orchowie.
     DECYZJA UCHYLONA
     W tym samym czasie sprawa dotycząca zawieszonej dyrektor toczyła się także w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w Warszawie. 18 listopada komisja ta podczas niejawnego posiedzenia rozpatrywała zażalenie Elżbiety Gonickiej na postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim.
     Komisja przy wojewodzie 3 października nie uwzględniła odwołania złożonego przez dyrektor ZS-P i utrzymała w mocy decyzję wójta Jacka Misztala w sprawie zawieszenia Elżbiety Gonickiej w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły. Po rozpatrzeniu sprawy Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej uwzględniła odwołanie złożone przez dyrektor Gonicką i uchyliła postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolski. Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest ostateczne.
     BĘDZIE KONKURS
     Teoretycznie więc od tego momentu Elżbieta Gonicka mogłaby wrócić do szkoły i pełnić funkcję dyrektora. Przebywała jednak wtedy na zwolnieniu lekarskim. W związku z późniejszym uzyskaniem oceny negatywnej swojej pracy oraz w konsekwencji z wydanym zarządzeniem wójta z 24 listopada straciła funkcję dyrektora ZS-P.
     - Mam swoje plany i czas pokaże czy ta decyzja wójta była właściwa i prawidłowa - komentuje Elżbieta Gonicka.
     Obecnie szkołą kieruje więc nadal Urszula Bartz-Lewandowska, której wójt tymczasowo powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie. Jak powiedział wójt, prawdopodobnie w ciągu około 3 lub 4 miesięcy ogłosi konkurs na nowego dyrektora ZS-P.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1294 (48/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2016 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry