Reforma oświaty likwidująca gimnazja i przywracająca w szkołach podstawowych system ośmioklasowy już wkrótce stanie się faktem. Barcińscy radni będą na najbliższej sesji Rady Miejskiej rozwiązywać Zespół Szkół w Barcinie. Na razie to tylko formalność.

     W gminie Barcin odrębnie funkcjonują trzy szkoły podstawowe: dwie w Barcinie i jedna w Mamliczu. Oprócz tego w Piechcinie działa zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Z kolei na barciński zespół szkół składają się gimnazjum i liceum prowadzone przez gminę Barcin. W związku z przygotowaniami do likwidowania gimnazjów władze Barcina opracowały koncepcję zmian, które w jak najmniejszym stopniu będą destabilizować pracę szkół.
     - Koncepcji było wiele - przyznała zastępca burmistrza Barcina Lidia Kowal. - Ostatnio wyczytaliśmy, że siódme i ósme klasy do 2022 roku mogą pełnić obowiązki w innej szkole wyznaczonej przez organ prowadzący. Utworzyła się możliwość, żeby w Szkole Podstawowej nr 1 i w w Szkole Podstawowej w Mamliczu nie zostawały klasy siódme i ósme, tylko uczęszczałyby one tam, gdzie obecnie funkcjonuje Zespół Szkół, ale byliby to uczniowie zaliczeni do Szkoły Podstawowej nr 2. Nie mamy innego wyjścia niż takie rozwiązanie. To jest dopiero koncepcja, natomiast nie jest jeszcze podpisane prawo oświatowe i o tym też trzeba pamiętać.
     PRZEKSZTAŁCENIE GIMNAZJUM W LO
     Pozostawienie Zespołu Szkół mogłoby spowodować automatyczne przekształcenie w Liceum Ogólnokształcące i wygaśnięcie Gimnazjum. Wówczas w obszernym budynku funkcjonowałyby tylko cztery oddziały LO. Przeniesienie uczniów siódmych i ósmych klas do budynku obecnego gimnazjum pozwoli wykorzystać możliwości, jakie stwarza uczniom budynek przy ul. Polnej i uniknąć konieczności organizowania od nowa m.in. pracowni biologicznych czy chemicznych. W szkołach, do których dzieci uczęszczały aż do klasy szóstej, nie wykorzystywano specjalistycznych pracowni. Ponadto takie rozwiązanie nie spowoduje masowego zwalniania nauczycieli.
     SZKOŁY PODSTAWOWE
     Według planów liczba oddziałów w SP nr 1 i w SP w Mamliczu nie zmieni się. Nadal będą do nich uczęszczać uczniowie klas I-VI, a dodatkowo zaczną funkcjonować oddziały przedszkolne. Natomiast uczniowie klas VII i, w kolejnych latach, klas VIII, będą dowożeni do SP nr 2 w Barcinie (budynek przy ul. Polnej). Obecnie istnieją tam dobre warunki do realizacji takich przedmiotów jak fizyka, chemia, biologia czy geografia. W wyniku realizacji unijnego projektu w 2017 roku, w obecnym Zespole Szkół nr 1 w Barcinie, powstanie nowoczesna pracownia przyrodnicza. Realizacja tych przedmiotów w trzech czy czterech szkołach zamiast w jednej, będzie się wiązać z koniecznością pracy nauczycieli w kilku placówkach (jedna szkoła gwarantuje zbyt małą liczbę godzin). Oprócz tego wchodzący w życie od 1 września 2017 roku obowiązek przyjęcia do przedszkoli wszystkich chętnych trzylatków spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na miejsca w tych jednostkach. Niezbędne będzie przystosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Mamliczu, SP nr 1 oraz prawdopodobnie w SP nr 2. Brana jest pod uwagę także zamiana Przedszkola nr 3 w żłobek, ponieważ w gminie już dzisiaj brakuje zarówno miejsc żłobkowych, jak i przedszkolnych.
     KLASY DWUJĘZYCZNE
     W związku ze zmianami w oświacie planowane jest także uruchomienie klas dwujęzycznych, w których starsi uczniowie uczyliby się niektórych przedmiotów w języku angielskim. W tej chwili kwalifikacje do nauczania biologii w języku angielskim posiada Marta Bortko, nauczycielka w piechcińskiej szkole, a Alicja Huszcza ucząca w Zespole Szkół w Barcinie, może w tym języku wykładać chemię. Wkrótce potrzebne kwalifikacje do nauczania fizyki w języku obcym zdobędzie Dominika Wysocka. Wiceburmistrz Lidia Kowal zapowiada, że takie klasy dwujęzyczne mogłyby rozpocząć naukę od 2018 roku.
     ZMIANY? JESZCZE NIE DZISIAJ
     W tej chwili rozwiązanie Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie nic nie zmieni w funkcjonowaniu szkoły. Nastąpi podział na gimnazjum i na liceum. W budynku nie będzie funkcjonować wyłącznie liceum, ponieważ chętnych do nauki w tej szkole nie ma aż tak wielu, by można tam było stworzyć choćby dwie klasy z jednego rocznika. Stąd pomysł, aby siódmą i ósmą klasę pozostawić w jednym budynku razem z klasami licealnymi.
     - Cały czas to jest propozycja zmian - zaznaczyła wiceburmistrz Lidia Kowal. - Jeszcze radni jej nie zatwierdzili. Jest tylko możliwość prawna i pewien pomysł. Jeszcze nie wiemy, co ostatecznie zrobimy.

Magdalena Kruszka
Pałuki 1293 (47/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2016 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry