Żnin, gmina, odpady, śmieci, opłata, obniżka
    
     Ostatniego dnia października burmistrz Żnina ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nie wiadomo jednak, czy znajdą się chętni do realizowania tej usługi, bo jutro (4 listopada) burmistrz przedstawi radnym projekt uchwały w sprawie nowych stawek opłaty śmieciowej, który zakłada obniżkę stawki za odbiór śmieci segregowanych do 9 zł na miesiąc od osoby.

     W poniedziałek (31 października) przed południem radni Żnina, z którymi rozmawialiśmy, nie byli jeszcze gotowi powiedzieć, jak zagłosują na jutrzejszej sesji w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
     Ostatnia obniżka miała miejsce 25 maja (zaczęła obowiązywać faktycznie od lipca) i została wymuszona wcześniejszymi naciskami największego klubu radnych Razem z PiS i Forum dla Gminy Żnin. Pierwotny projekt uchwały obniżającej stawkę za odbiór odpadów złożył ten właśnie klub, ale początkowo burmistrz Robert Luchowski nie chciał się na to zgodzić, bo bał się, że system się nie zbilansuje. Zapowiadał też, że podjęte zostaną działania, by przygotować do realizowania usługi śmieciowej spółkę komunalną WiK, której będzie można powierzyć odbiór odpadów w drodze zamówienia in house, czyli bez przetargu.
     Naciski największego klubu radnych spowodowały, że burmistrz zgodził się na obniżkę stawki pobieranej za odpady segregowane z 12 do 10 zł na miesiąc od osoby. Opłata za te odpady, które nie są selektywnie zbierane, nie uległa wtedy zmianie i nadal wynosi 26 zł na miesiąc od osoby.
     W połowie października br. opublikowaliśmy artykuł, w którym informowaliśmy, że burmistrz nadal nie ogłosił przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowa umowa gminy Żnin z Zakładem Oczyszczania Miasta Świdnica wygaśnie z końcem br. Jednocześnie burmistrz milczał na temat przygotowania spółki komunalnej do realizowania usługi śmieciowej. Dopiero Jerzy Mączko, prezes spółki WiK w Żninie potwierdził, że zakład przygotowuje się do realizowania tejże usługi dla gminy Żnin.
     W tej chwili nie wiemy jeszcze, kto będzie odbierał śmieci na zamówienie gminy Żnin od 1 stycznia 2017 roku, ale według założeń burmistrza ma to robić przy stawce za odpady segregowane nie 10 zł od osoby miesięcznie, a 9 zł. Stawka za odbiór odpadów zbieranych bez wcześniejszego sortowania ma pozostać taka sama, czyli 26 zł.
     Poza tym nowa uchwała ma ustalić stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkanych, opróżniany zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin, w następujących wysokościach: 18 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów; 27 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów; 47 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów; 162 zł - za pojemnik o pojemności 1.100 litrów; 550 zł - za pojemnik o pojemności 7.000 litrów. W przypadku, gdy odpady nie są zbierane selektywnie, stawki za pojemniki na nieruchomościach niezamieszkanych wynosić będą odpowiednio: 28 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów; 42 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów; 70 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów; 243 zł - za pojemnik o pojemności 1.100 litrów i 830 zł - za pojemnik o pojemności 7.000 litrów.
     Ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, wyniesie 100 zł
rocznie od domku letniskowego, ale pod warunkiem, że śmieci są tam sortowane. Jeśli oddawane są tylko zmieszane, to stawka ryczałtowa wyniesie 200 zł rocznie od domku.
     Zatem tylko jedna, za to ta podstawowa, dotycząca największej liczby osób stawka za odbiór odpadów segregowanych ma zostać jutro obniżona o 1 zł. Uchwała, jeśli zostanie podjęta, wejdzie w życie od 1 grudnia br., jeszcze przed wygaśnięciem obecnej umowy z ZOM Świdnica.
     W poniedziałkowe popołudnie 31 października okazało się jednak, że w związku z możliwością obniżenia opłaty wcale nie jest przesądzone, że burmistrz powierzy realizowanie usługi spółce komunalnej w drodze in house. Oto bowiem został jednak ogłoszony przetarg na realizowanie usługi śmieciowej od 1 stycznia 2017 roku. Tak jak to odbywa się od połowy 2013 r., kiedy to reforma śmieciowa weszła w życie, umowa gminy Żnin z odbierającym odpady ma dotyczyć również prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamówienie, na które przetarg ogłosił burmistrz, ma obowiązywać tym razem tylko przez rok - do końca 2017 r.
     Przetarg został ogłoszony zaledwie dwa miesiące przed wygaśnięciem terminu obowiązującej umowy gminy z ZOM Świdnica, więc potrzebne są teraz szybkie decyzje ze strony chętnych do realizowania usługi. Termin zgłaszania ofert upłynie już 14 listopada w południe, a ich otwarcie nastąpi kwadrans później. Składający swe oferty muszą uiścić wadium w wysokości 15.000 zł. Została dopuszczona możliwość składania ofert wspólnych przez różne podmioty (np. konsorcjum). Wśród warunków stawianych potencjalnym wykonawcom jest np. wypłacalność, czyli firma ma posiadać co najmniej pół miliona złotych na rachunku bankowym lub też posiadać potwierdzoną zdolność kredytową na minimum 500.000 zł.
     - Jeśli chodzi o intencje burmistrza w kwestii opłat za odbieranie odpadów: zgodnie  z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku w gminach wysokość stawki powinna być tak skalkulowana, aby system się bilansował. W związku z tym, po analizie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Żnin, w opinii burmistrza, możliwe jest zaproponowanie mieszkańcom stawki za odbiór odpadów segregowanych, w wysokości 9 zł. W kontekście zbliżających się świąt, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych, mniejsza opłata to mniejsze wydatki w budżetach domowych mieszkańców - przekazał nam na koniec Dawid Kolasa, rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1290 (44/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2016 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry