Profesor Waldemar Kuligowski z poznańskiego UAM przygotuje rozdział o historii Szubina i okolic po 1989 roku fot. Remigiusz Konieczka
Profesor Waldemar Kuligowski z poznańskiego UAM przygotuje rozdział o historii Szubina i okolic po 1989 roku fot. Remigiusz Konieczka

Szubin, monografia, prace, spotkanie, przyroda, dyskusja
    
     Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii Szubina podpisali umowy na ich napisanie. Podczas dyskusji doszło do ostrej wymiany poglądów, co do obecności w monografii opisu środowiska naturalnego. Ewa Krasicka-Korczyńska chciała, by powstał dodatkowy trzeci tom. Ostatecznie ustalono, że środowisko zostanie przedstawione w jednym rozdziale.

     Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące powstania monografii Szubina odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. 5 lutego w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się drugie. Miało ono charakter organizacyjny. Autorzy poznali przewidzianą wielkość rozdziałów i podpisali umowy o dzieło.
     Zespół naukowy będzie pracował pod redakcją Sławomira Łanieckiego oraz przy współpracy redakcyjnej Kamili Czechowskiej i Mirosława Rzeszowskiego, wiceprezesa i prezesa Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego. W zespole redakcyjnym tomu pierwszego mającego ukazać się w 2018 roku znaleźli się: Ewa Krasicka-Korczyńska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), która napisze rozdział Środowisko geograficzno-przyrodnicze, prof. dr hab. Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), autor rozdziału Prahistoria Szubina i jego okolic, dr hab. Joanna Karczewska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr hab. Dariusz Karczewski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, autorzy rozdziału Średniowieczne dzieje miasta (do końca XV w.), Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski) napisze rozdział Szubin w okresie staropolskim (do 1793 roku), Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) opisze Dzieje miasta pod zaborami (1793–1918), dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW w Bydgoszczy, jest autorem rozdziału Szubin w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), prof. dr hab. Witold Stankowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) przedstawi Lata wojny i okupacji, Tomasz Kawski (UKW w Bydgoszczy) napisze rozdział W czasach „władzy ludowej“ (1945–1989), dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotuje rozdział ostatni U progu czasów najnowszych (po 1989 roku).
     Na wstępie prof. Jacek Woźny zasugerował, by tytuł jego rozdziału brzmiał Archeologia Szubina i okolic, na co redaktor wyraził zgodę. Później Sławomir Łaniecki przedstawił rozmiary poszczególnych rozdziałów. Każdy będzie liczył 60 stron. Wyjątkiem są trzy rozdziały: drugi - o archeologii - liczący 40 stron, piąty - o II wojnie światowej - 40 stron i ostatni (siódmy) - o czasach współczesnych, który ma mieć około 50 stron. Redaktor dodał, że są to wstępne propozycje, które będą weryfikowane w trakcie prac nad poszczególnymi rozdziałami. Całość ma mieć około 700 stron. Autorzy nie do końca byli zadowoleni z liczby zaproponowanych stron. Chcieliby więcej.
     - Oddajemy los monografii w państwa ręce mając na uwadze wasze doświadczenie - mówiła Kamila Czechowska. - Nie chcemy ograniczać pracy do konkretnych zagadnień. Wykazaliśmy się dużą otwartością.
Autorzy pytali, co z aneksem, czy do książki będzie dołączona płyta DVD, czy praca będzie miała charakter naukowy czy popularnonaukowy. - Popularnonaukowy w sensie przekazu - wyjaśnił Mirosław Rzeszowski. - Musimy zachować normy zgodne ze sztuką pisarską, ale język musi być przystępny.
     Ewa Krasicka-Korczyńska powiedziała, że do współpracy nad częścią dotyczącą środowiska geograficzno-przyrodniczego zaprosiła siedem osób i nie da się całości zmieścić na 60 stronach. Powiedziała, że monografię Szubina należałoby rozszerzyć o dodatkowy tom, który poświęcony byłby tylko środowisku. Jej zdaniem, koszt nie będzie duży, a w przyszłości nie będzie już okazji, by tyle uwagi poświęcić tematowi. Monografia liczyłaby wtedy trzy tomy, bo zgodnie z założeniami, po ukazaniu się pierwszego, mają rozpocząć się prace nad drugim tomem. Burmistrz Artur Michalak wyjaśnił, że według koncepcji pierwszy tom miał zawierać rozdział o środowisku. Ta sama koncepcja zakładała, by każdy rozdział traktować równo. Wydanie trzeciego tomu zburzy koncepcję.
     - Rozumiem z tego, że środowisko naturalne ma być tłem dla dziejów - stwierdziła Ewa Krasicka-Korczyńska.
     Profesor Waldemar Kuligowski zauważył, że koncepcja monografii oparta - jak na razie - na jednym tomie, w którym przekrojowo i przystępnie są opisane dzieje Szubina, broni się. Zdaje sobie sprawę, że każdy z autorów mógłby napisać jak najwięcej, ale też rola badacza polega na tym, by wybrać najważniejsze zagadnienia.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1252 (6/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2016 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry