Print

 

Regulamin konkursu "Zwiedzaj targi z Tygodnikiem Pałuki"

 

 

1. Konkurs organizuje tygodnik Pałuki, wydawany przez Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan.

2. Konkurs zorganizowany jest dla zwiedzających Pałuckie Targi Rolne Żnin 2016.

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zatrudnione są w Wydawnictwie Dominika Księskiego Wulkan oraz przy organizacji Pałuckich Targów Rolnych.

4. Konkurs polega na tym, aby na czterech stoiskach reklamowych tygodnika Pałuki uzyskać pieczątki na kuponie konkursowym oraz odpowiedzieć na nim na pytanie, co ciekawego można przeczytać w tygodniku Pałuki.

5. Kupony należy oddawać na jednym ze stoisk reklamowych tygodnika Pałuki.

6. Jedna osoba może złożyć tylko jeden kupon.

7. Nagrodami w konkursie są: czek na 500 zł (nagroda główna) i nagrody rzeczowe.

8. W losowaniu nagród biorą udział kupony zawierające 4 pieczątki, odpowiedź, imię, nazwisko i adres uczestnika konkursu.

9. Dane uczestników nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, jak tylko w celu kontaktu ze zwycięzcami konkursu, następnie zostaną zniszczone.

10. Losowanie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej tygodnika Pałuki przy ul Sądowej 4 w Żninie 22 sierpnia 2016 o godz. 9.00 przez komisję złożoną z pracowników Wydawnictwa. Wstęp publiczności na losowanie jest wolny.

11. Następujące dane zwycięzców: imię, nazwisko i miejscowość zostaną wydrukowane w 34/2015 numerze Pałuk.

12. Po odbiór nagrody głównej należy zgłosić się osobiście w redakcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

13. Nagrodzeni z powiatu żnińskiego odbierają nagrody w redakcji w Żninie, nagrodzeni z powiatu mogileńskiego odbierają nagrody w redakcji Pałuk w Mogilnie, pozostałe wysyłane są pocztą. Po odbiór nagród można zgłaszać się do końca października 2016.

14. W przypadku nieodebrania nagrody głównej, przekazywana jest ona na konto fundacji „Dar Serca”.

14. Odpowiedzi na kuponach mogą zostać wykorzystane w druku bez podawania danych uczestnika konkursu.

15. Fotografia zwycięzcy nagrody głównej odbierającego nagrodę zostanie wydrukowana w tygodniku Pałuki.

 

organizator

Dominik Księski

 Żnin, 14 sierpnia 2015